Domov
Dejavnost
O podjetju
   
 


CILJ Družba za poslovno svetovanje, d.o.o., opravlja dejavnost na področju poslovnega in organizacijskega svetovanja, ocenjevanja vrednosti podjetij in premoženja ter davčnega svetovanja.

Naša prednost je v celovitem pristopu k reševanju problemov in potreb naših partnerjev, ko skušamo doseči optimalne rešitve. Vizija našega delovanja je partnerski odnos pri izboljševanju učinkovitosti poslovanja naših poslovnih partnerjev, povečevanje njihove uspešnosti in koristi.   
 
V več kot 15-letnem delovanju smo pridobili širok krog poslovnih partnerjev, vse od delniških družb, družb z omejeno in neomejeno odgovornostjo, zavodov in društev. Zaupalo nam je več kot 200 slovenskih pravnih oseb, od katerih z mnogimi že dolgoletno sodelujemo.