Domov
Dejavnost
Podjetniško in poslovno svetovanje
Statusno-pravno področje
Ocenitve vrednosti podjetij
Poslovne finance
Davčno svetovanje
Kadrovsko svetovanje
O podjetju
   
 


  • Svetovanje in pomoč poslovodstvu in lastnikom pri sprejemanju strateških odločitev in priprava predlog za odločanje,

  • svetovanje poslovodstvu in lastnikom pri poslovnem in finančnem prestrukturiranju podjetij,

  • svetovanje in pomoč pri izvedbi postopkov prisilne poravnave z načrtom finančne reorganizacije.