Domov
Dejavnost
Podjetniško in poslovno svetovanje
Statusno-pravno področje
Ocenitve vrednosti podjetij
Poslovne finance
Davčno svetovanje
Kadrovsko svetovanje
O podjetju
   
 


  • Izdelava razvojnih in poslovnih načrtov,

  • izdelava investicijskih programov in študij,

  • izdelava poslovno finančnih analiz,

  • izdelava sanacijskih programov,

  • izdelava načrtov finančne reorganizacije v okviru postopkov prisilne

  • poravnave,

  • svetovanje pri prestrukturiranju družb,

  • priprava projektov za pridobitev nepovratnih sredstev.