Domov
Dejavnost
Podjetniško in poslovno svetovanje
Statusno-pravno področje
Ocenitve vrednosti podjetij
Poslovne finance
Davčno svetovanje
Kadrovsko svetovanje
O podjetju
   
 


  • Ustanavljanje družb (pravni, ekonomsko finančni, revizijski in vsi drugi postopki pri ustanavljanju družb, vključno z ocenitvijo stvarnih vložkov in revizijo stvarnih vložkov),

  • izvajanje celovitih postopkov združitev in razdelitev družb (določitve menjalnih razmerij delnic in poslovnih deležev, priprava združitvenih in razdelitvenih elaboratov, priprava in vodenje vseh pravnih in drugih postopkov statusnega preoblikovanja),

  • priprava in vodenje postopkov redne (prostovoljne) likvidacije družb in  likvidacije po skrajšanem postopku,

  • svetovanje in izvedba postopkov pri povečanju in zmanjšanju kapitala družb,

  • priprava in vodenje skupščin gospodarskih družb.