Domov
Dejavnost
Podjetniško in poslovno svetovanje
Statusno-pravno področje
Ocenitve vrednosti podjetij
Poslovne finance
Davčno svetovanje
Kadrovsko svetovanje
O podjetju
   
 


 • Ocenitve vrednosti gospodarskih družb zaradi
      - nakupa in prodaje družb,
      - združitev in razdelitev (določitev menjalnega razmerja delnic ali deležev),
      - izstopov ali izključitev družbenikov,
      - izključitev (iztisnitev) manjšinskih delničarjev,
      - povečanja kapitala,
      - razdelitve premoženja in dedovanja,
      - likvidacije družb,
      - davčnih potreb,
      - ocenitev različnih strategij družb,

 • ocenitve industrijske lastnine (patentov, blagovnih znamk, know-howa...),

 • ocenitve stvarnih vložkov,

 • izdelava mnenja ocenjevalca po ZFPPIPP,

 • ocenitve nepremičnin in opreme,

 • skrbni pregled poslovanja (due diligence).