Domov
Dejavnost
Podjetniško in poslovno svetovanje
Statusno-pravno področje
Ocenitve vrednosti podjetij
Poslovne finance
Davčno svetovanje
Kadrovsko svetovanje
O podjetju
   
 


  • Svetovanje na področju organizacije gospodarskih družb na vseh nivojih,

  • svetovanje na področju izbire kadrov, zaposlovanja in nagrajevanja,

  • svetovanje na kadrovskem področju in uskladitev pravnih podlag z zakonodajo.