Domov
Dejavnost
O podjetju
   
 


Osnovne informacije in kontaktni podatki:
 
Firma: CILJ DRUŽBA ZA POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o
Skrajšana firma:CILJ DPS d.o.o.
Sedež:1000 Ljubljana, Dunajska cesta 106
Telefon:01 565-90-66
Fax:01 565-90-66
E-pošta:cilj.svetovanje@siol.net
Matična številka:5847770
Ident. št. za DDV:SI57188564
Dejavnost:74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
Transakcijski račun:IBAN SI56 0208 5001 3052 685 Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Osnovni kapital družbe:94.104 EUR
Registrsko sodišče:Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. vložka v sodni register:12583900, z dnem 06.12.1994

Lokacija: